IMG 0247

Om oss

Vedbobackens ekonomiska förening bildades 2008 med syfte att driva och möjliggöra öppnandet av skidanläggningen Vedbobacken i Västerås.

Tillsammans med Västerås Slalomklubb har vi jobbat för Vedbobackens öppnande vilket blev verklighet till säsongen 2011/2012.

Västerås stad är markägare medans merparten av anläggningens installationer ägs och driftas/sköts av Vedbobacken ekonomisk förening.

Vill ni komma i kontakt med oss gör ni det enklast via e-post.

info@vedbobacken.se

Etapp 1 - Upprustning

Upprustningen och utbyggnaden av Vedbobacken sker i två olika etapper.

Etapp 1 innebar att skidbacken rustades upp till vintern 2011/2012 och befintliga liftar och nedfarter öppnades igen efter att ha varit stängda i över 16 år.

Etapp 2 - Utbyggnad

Etapp 2 innebär att skidbacken utvecklas ytterligare i och med att toppen av backen höjs 10 meter och flyttas bak åt sydöst. Detta möjliggör att en ny lättare nedfart med tillhörande lift och barn/parkområde kan anläggas åt väster. Vi jobbar för att detta ska bli verklighet ihop med Västerås Stad.

Historia

Historia

1980-1990

Det stora intresset i början på 80-talet ledde till att Vedbo-projektet inleddes och backen med lift, pistmaskin och snökanon anlades av Västerås Kommun. Sporten utförsåkning är nu stor och sporthandlarna i Västerås säljer mer skidor på reorna i augusti än man gjorde under hela 70-talet!

En klubbstuga byggdes nedanför Vedbobacken och nu får Västerås Slalomklubbs träningstillfällen delas upp på flera dagar i veckan för att alla som vill ska få plats i backen. Backen var fylld av stolta västeråsare som så gott som varje kväll och helg åkte i stadens egna skidbacke!

1990-2000

Backen drevs av kommunen men under 90-talets början var det en svår ekonomisk tid för Sverige och kommunen tvingades spara. Driften togs då över av slalomklubben. Något nytt och spännande som kom nu var snowboard och slalomklubben bildade en egen sektion med ca 50 medlemmar. Efter detta kom ytterligare en motgång och att sköta backen med relativt gammal teknik, svikande medlemsantal i slalomklubben och ett par varma vintrar i följd blev för mycket för klubben och verksamheten i Vedbobacken lades ner/vilande 1996. Försök att återuppta driften har därefter gjorts årligen men intresset från de styrande i kommunen var svalt.

2000-2010

Försöken fortsatte in på tvåtusentalet och en inventering samt genomgång från företag i lift och skidanläggningsbranschen gjordes vilka kom fram till att det behövdes satsas 1 miljon för att rusta upp backen till en toppmodern skidanläggning.