IMG 0246

Åtgärder för en trygg vistelse i Vedbobacken

Läs om våra försiktighetsåtgärder

Välkommen till Vedbobacken och ännu en annorlunda vinter!

Vi vet hur viktigt motion, friluftsliv och aktiviteter är för både den fysiska och den mentala hälsan. Kanske är det just nu viktigare än någonsin.

Det kommer ännu en gång inte bli en vinter som alla andra, men det kommer vara en viktig vinter där vi som representanter för besöksnäringen har ett stort ansvar för att våra gäster ska få njuta av motion, friluftsliv och aktiviteter under trygga former. Vi bygger alla vidare på vad vi lärt oss under det senaste pandemiåret och säkrar kontinuerligt och samordnat en trygg vistelse för både gäster och medarbetare.

När vi välkomnar gäster till Vedbobacken och medarbetare till sin arbetsplats så är vår vädjan: Låt oss tillsammans ta oss an pågående pandemi med försiktighet och solidaritet som ledord.

Försiktighet, där vi alla är måna om varandras säkerhet, trygghet samtidigt och där vi värnar om vårdens resurser. Där vi gör våra val – i det stora och i det lilla – med försiktighetsprincipen som utgångspunkt och inte utsätter andra för fara i onödan.

Solidaritet, där vi alla och envar respekterar varandras beslut och ser till varandras behov. Där vi tar hand om varandra och ser till att vi alla får en bra vinter, oavsett om man utöver friluftsliv, tävlar, tränar eller arbetar i anläggningen.

Välkomna till vårt Vedbobacken!

För att minimera risk för kö och närkontakt i anläggningen har vi beslutat om följande åtgärder och tips till våra gäster:

Allmänna åtgärder

 • Vi uppmanar samtliga gäster att i första hand göra digitala köp av skipass och skidutrustning för att undvika köer på plats.
 • Sker inköp på plats uppmanar vi gäster att handla eller boka i så litet sällskap som möjligt, helst ensam, för att undvika köbildning.
 • På allmänna ytor (service-diskar, toaletter, samlingsplatser för aktiviteter) kommer handsprit att finnas tillgängliga för gäster.

Liftar & skidbackar

 • Vi uppmuntrar våra gäster att antingen åka själva eller med det egna resesällskapet i liftarna
 • Vi har extra långa köfållor i förhållande till antalet gäster för att undvika kösamlingar
 • Tänk på att hålla avstånd i eventuella liftköer
 • Våra liftar är bemannade, behöver du hjälp säger du till liftvärden
 • Liftkortet laddas enklast på www.vedbobacken.se
 • Vi har spridit ut samlingsplatserna för skidskolan och håller alltid skidskolan i små grupper

Kafeteria & skiduthyrning

 • Antalet sittplatser har begränsats för att följa riktlinjerna. På så sätt behöver gästerna inte sitta nära andra sällskap
 • All uthyrning kan ske digitalt. Du bokar all utrustning via datorn eller telefonen. Allt är klart och hämtas ut när du kommer hit
 • Alla hjälmar spritas efter varje användning
 • Plexiglas framför kassorna i butikerna

Längdskidspår

 • Spårat 4 spår med tillräckligt avstånd för passeringar
 • I spåren håller vi minst 1 stavlängds avstånd till varandra
 • Liftkortet laddas enklast på www.vedbobacken.se alternativt Swish-betalning