Nyheter

Vedbobacken rustas upp!

Publicerad 2011-06-09 22:50

Till kommande säsong öppnar Vedbobacken igen och erbjuder skidåkning på hemmaplan!

Glädjande besked kommer nu från Västerås Stad och Vedbobacken rustas nu upp och öppnas till kommande vinter! Totalt satsas 3 miljoner från kommunen och 0,3 miljoner från statliga Idrottslyftet. Det är etapp 1 som nu blir verklighet vilket innebär att befintlig lift renoveras, ett nytt snökanonssytem anläggs med bättre snökanoner och kraftigare pump. Backarna kommer att röjas från gräs och sly, belysningen att ses över och tillfälliga byggnader för värmestuga och garage sättas upp. Även kapaciteten på vatten och el kommer att ökas. Arbetet kommer förhoppningsvis kunna påbörjas i månadskiftet juni/juli. Mer information kommer löpande upp på hemsidan och facebook.