Bra att veta

Vedbobacken är ansluten till SLAO vilket är Svenska liftanläggningars organisation. Som i alla anläggningar finns det regler att följa. Det är därför viktigt att samtliga besökare har tillräckliga kunskaper för att säkerheten inte skall äventyras.

I SLAO:s broschyr, SLAOs lilla gula, kan du läsa om dina skyldigheter och rättigheter när du besöker skidanläggningar.

Även om skidåkning är en av de allra största fritidsaktiviteterna vintertid finns det många som kanske aldrig varit i en skidbacke tidigare. Här nedan har vi därför samlat några saker som kan vara bra att känna till.

Innan du åker hemifrån 
Se till att ha bra kläder = varma kläder, vantar och mössa.
Om du saknar någon utrustning så finns det att hyra. Prata med din lärare så får du förboka det du behöver.
Använd hjälm som är både varmt och säkert!

I backen 
Välj alltid rätt nedfart baserad på dina kunskaper.
Även om du är en duktig skidåkare så ta alltid ett uppvärmningsåk.
Tänk på att du har alltid skyldighet att väja för den som åker framför dig. 
Om du ramlar, flytta dig så snabbt som möjligt till ett säkert ställe så att du inte blir påkörd.

I liften 
När du åker i Vedbobackens liftar följer du spåret uppför backen. Att dra långt ut åt sidan eller släppa byglar felaktigt kan göra så att liften stannar eller i värsta fall sätts ur bruk.

Snöbloggen

Pistkarta

Webkamera

Skidskola