Historia

1980-1990

Det stora intresset i början på 80-talet ledde till att Vedbo-projektet inleddes och backen med lift, pistmaskin och snökanon anlades av Västerås Kommun. Sporten utförsåkning är nu stor och sporthandlarna i Västerås säljer mer skidor på reorna i augusti än man gjorde under hela 70-talet!

En klubbstuga byggdes nedanför Vedbobacken och nu får Västerås Slalomklubbs träningstillfällen delas upp på flera dagar i veckan för att alla som vill ska få plats i backen. Backen var fylld av stolta västeråsare som så gott som varje kväll och helg åkte i stadens egna skidbacke!

1990-2000

Backen drevs av kommunen men under 90-talets början var det en svår ekonomisk tid för Sverige och kommunen tvingades spara. Driften togs då över av slalomklubben. Något nytt och spännande som kom nu var snowboard och slalomklubben bildade en egen sektion med ca 50 medlemmar. Efter detta kom ytterligare en motgång och att sköta backen med relativt gammal teknik, svikande medlemsantal i slalomklubben och ett par varma vintrar i följd blev för mycket för klubben och verksamheten i Vedbobacken lades ner/vilande 1996. Försök att återuppta driften har därefter gjorts årligen men intresset från de styrande i kommunen var svalt.

2000-2010

Försöken fortsatte in på tvåtusentalet och en inventering samt genomgång från företag i lift och skidanläggningsbranschen gjordes vilka kom fram till att det behövdes satsas 1 miljon för att rusta upp backen till en toppmodern skidanläggning.

Snöbloggen

Pistkarta

Webkamera

Skidskola